Naším cílem je zvyšovat
úroveň oceňování
v Česku a celé Evropě.

Věnujeme se oceňování a dalším příbuzným finančním analýzám
Co nás charakterizuje
Nové poznatky aplikujeme v praxi  

Stojíme na třech nohách. Kromě vědeckovýzkumného zaměření poskytujeme i finanční analytickou podporu v nejrůznějších situacích - při akvizicích, insolvenci nebo litigacích. Využíváme poznatky získané při aplikaci nových teoretických konceptů i více jak 20 let praktických zkušeností klíčových členů týmu. 

Zaměřujeme se na praktickou aplikaci nejlepší praxe a nových poznatků v oboru oceňování, soutěžní ekonomie, kvantifikace škod, regulace cen, ekonomických testů, posuzování přiměřenosti cen, analýz kapitálových trhů a insolvence.

 

Prosazujeme dodržování etických zásad, zvyšujeme vzdělanost ve finanční oblasti a podporujeme využívání dobré praxe.

Komplexní problémy prezentujeme co nejjednodušším způsobem tak, aby naši partneři či klienti mohli udělat správné rozhodnutí založené na faktech a jejich nestranné interpretaci. 

 

Jsme zvyklí přemýšlet v širších souvislostech a dodat více, než je očekáváno. Neděláme kompromisy na kvalitě. 

 

Během naší analýzy vyslechneme názor každého. Chceme nalézt to nejlepší řešení nezávisle na tom, kdo s ním přijde. 

Velice si ceníme integrity a objektivity. 

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Sledujeme nové globální trendy ve financích a zaměřujeme se na rozvoj aplikovaného výzkumu v evropském kontextu.

VZDĚLÁVÁNÍ

Organizujeme odborné konference, vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a pořádáme vzdělávací kurzy.

ANALYTICKÝ BUTIK

Působíme též jako prémiový finanční analytický butik s přesahem do transakčního poradenství.

 

Aplikovaný výzkum

Výzkum s praktickými odpověďmi

Používáme finanční analýzu, statistické modely, nejnovější ekonomické teorie, umělou inteligenci a další nástroje tak, abychom poskytli praktická řešení daného problému. Kde končí naše expertíza, tam spolupracujeme s předními světovými odborníky v dané oblasti.

 

Zaměřujeme se na aplikovaný výzkum, který dává praktické odpovědi. V současné době řešíme tyto projekty:

Kdy tvoří Environmental, social, and governance (ESG) hodnotu?

Jaký je dlouhodobý dopad COVID-19 krize na budoucí hospodaření společností?

Jak se změnil požadovaný výnos kapitálu u investorů?

Vzdělávání

Vzdělávací kurzy
 
Vzdělávací kurzy
Přednášky a odborné semináře

Organizujeme odborné konference, vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a pořádáme vzdělávací kurzy. Podporujeme nové myšlenky a trendy v aplikovaném výzkumy.

Pořádáme vzdělávací kurzy oceňování společností (nejen) pro současné znalce, zaměstnance oceňovacích firem, finanční ředitele, M&A poradce a finanční analytiky. Témata přednášek pokrývají oblast financí, oceňování, M&A, litigací či datové analytiky. 

Ve spolupráci s ASA Europe organizujeme další ročník Evropské oceňovací konference. Detaily konference brzy zveřejníme. Zapište si do svých kalendářů:

Obecni%20dum-19_edited.jpg

Evropská oceňovací konference

24. května 2022

 

Praha, Obecní dům

Brzy zveřejníme další detaily.

Analytický butik

 

V oblasti M&A poskytujeme dílčí analýzy nebo organizujeme celý proces

Při litigacích stavíme na rigorózní analýze

U insolvencí využíváme naše znalosti ze soudních síní a vyšetřování

Ocenění společností a dalších aktiv při akvizicích, prodejích a zakládání společných podniků

 

Fairness opinion

 

Strukturování transakcí 

 

Finanční model pro financování nebo interní rozhodování

 

Organizace celého procesu prodeje či nákupu, včetně akvizičního financování

Znalecké posudky a výpovědi ve sporech týkajících squeeze-outů, kalkulací škody, regulace nebo hospodářské soutěže 

 

Expertní zprávy pro arbitrážní řízení nebo vyrovnání

Vyhotovení znaleckých posudků pro věřitelské výbory, soudy, insolvenční správce a management společností ve finanční tísni

 

Ocenění v rámci reorganizace

 

Test solventnosti

Náš tým

 


„Honza Marek je jedním z těch poradců, který neztrácí čas vysvětlováním, proč je něco těžké a proč to nejde, ale začne hledat rychlá a účinná řešení. Je to profesionál ve svém oboru, ale se silným smyslem pro business pohled klienta.”

—  Petr Koblic,
generální ředitel a předseda burzovní komory
Burzy cenných papírů Praha

REFERENCE

Marek_Jan_01.jpg

JAN MAREK

managing partner

marek@evalin.org

+420 737 210 670

Mgr. Jan Marek, CFA, ASA vede oblast finančních analýz a aplikovaného výzkumu. Před nástupem do EVI pracoval ve společnosti Deloitte, kde ve funkci partnera vedl tým oceňování a finančního modelování ve střední a východní Evropě. Před tím působil jako management consultant, portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Má více než 20 let zkušeností s oceňováním podniků a dalších aktiv, sporovou agendou, přípravou finančních modelů, analýzou převodních cen, soutěžní ekonomií a dalšími finančními analýzami v Evropě, Asii, Americe a Africe.

 

Jan je členem Komise pro znalectví Ministerstva spravedlnosti ČR a znalcem se specializací oceňování podniků. Jan je také prezidentem Evropské komory ASA (American Society of Appraisers). Dále je členem Rady pro oceňování podniků IVSC, která vydává Mezinárodní oceňovací standardy. Zároveň je vedoucím českého překladu Mezinárodních oceňovacích standardů.

Jan je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na IES je v současné době členem Vědecko-pedagogické rady. Přednáší na oceňovacích konferencích, Univerzitě Karlově, VŠE a Justiční akademii.

Pavel%20Bursa%20BMM_1%20small%20(1)_edit

PAVEL BURŠA

partner

bursa@evalin.org

+420 602 186 296

Mgr. Pavel Burša vede oblast transakčního poradenství. Před nástupem do EVI pracoval ve společnosti BM Management (entita spravující aktiva Zdeňka Bakaly) jako investiční manažer, kde byl zodpovědný za vyhledávání a vyhodnocování investičních příležitostí a jejich realizaci. Předtím působil v oddělení firemních financí Patria Finance. 

Má více než 20 let zkušeností s transakčním poradenstvím a private equity. Během své praxe si prošel mnoha odvětvími – od IT a médií, přes retail, nemovitosti, strojírenství, papírenství, dopravu, až po těžký průmysl a energetiku. Byl místopředsedou představenstva Economia, a.s. - předního vydavatelského domu v ČR.

Pavel je absolventem magisterského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jirutkova_Petra_06_edited.jpg

PETRA JIRŮTKOVÁ

senior associate

Petra Jirůtková, MSc. vede oblast vzdělávání. Před nástupem do EVI získala praktické zkušenosti v oceňování v rámci svého působení v týmu oceňování společnosti Deloitte. Zároveň se jako manažerka spolku Khanova škola již pět let intenzivně věnuje inovativním konceptům ve výuce jako je Mastery learning (Učení se k úplnému zvládnutí), Growth mindset (Růstové nastavení mysli) či Flipped classroom (Převrácená třída). 

 

Petra je absolventkou bakalářského programu ekonomie a finance na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a absolventkou magisterského programu financí a investic na Erasmově univerzitě v Rotterdamu (Nizozemí). Je rovněž držitelkou certifikátu lidských práv Univerzity Palackého. 

Hledáme nové talenty. Ztotožňuješ se s naší vizí?
Napiš nám, pošli svoje CV a my se ozveme.