top of page
Graf

Data
Vstupy pro odhad nákladů vlastního kapitálu

Na základě výsledků našeho výzkumu níže uvádíme vstupy pro odhad nákladů vlastního kapitálu.

Riziková prémie kapitálového trhu k 30. dubnu 2024

            
          

8,3 %  pro střední společnosti (tržní kapitalizace méně než 1 161 mil. EUR)


 

5,7 %  pro velké společnosti (tržní kapitalizace od 1 161 mil. EUR)                 
            

Riziková prémie kapitálového trhu je stanovena na základě současných cen akcií a očekávaných dividend či peněžních toků pro dané akcie (tzv. implikovaná riziková prémie). Uvedené rizikové prémie kapitálového trhu jsou stanoveny s použitím veřejně obchodovaných společností sídlících v evropských zemích s kreditním ratingem Aa1 až Baa3 jako průměr prémií za poslední tři měsíce.

Metodologie odhadu rizikové prémie kapitálového trhu je k dispozici zde.

Pro odhad nákladů vlastního kapitálu by riziková prémie kapitálového trhu měla být doplněna vhodnou bezrizikovou úrokovou mírou a vhodným koeficientem beta.

Vzorec pro odhad nákladů vlastního kapitálu (z angl. Cost of Equity, CoE) vychází ze standardně používaného modelu oceňování kapitálových aktiv (z angl. Capital Asset Pricing Model, CAPM):

CoE = rf + 𝛽 × ERP

kde rf je bezriziková úroková míra (výnos lokálních státních dluhopisů s tenorem 10 let),

𝛽 je koeficient beta a

ERP je riziková prémie kapitálového trhu.

bottom of page