top of page
Abstract Horizon

Odlišnosti v aplikaci přístupů oceňování podniků - světová, německá a rakouská oceňovací praxe

EVI Oceňovací seminář


16. ledna 2024

Obsah semináře
Pro koho je seminář určen

Zavedená oceňovací praxe se často liší v závislosti na místní právní úpravě. V evropském kontextu je oceňovací praxe v německy mluvících zemích obzvláště specifická. Seminář proto nabídne možnost setkat se s odborníky na oceňování z Německa a Rakouska a diskuzi témat, kterými se ve své praxi zabýváte. Seminář poskytne rovněž příležitost pro sdílení a výměnu názorů na aktuální otázky i praktické zkušenosti v oblasti evropské oceňovací praxe.

Seminář se bude zabývat následujícími oblastmi:

  • Odlišnosti celosvětové oceňovací praxe od oceňovací praxe v Německu nebo Rakousku

  • Problematika místních oceňovacích standardů

  • Objektivizovaná vs. tržní hodnota

  • Diskuse praktických příkladů

Seminář je určen zejména:

  • odborníkům z oceňovací praxe,

  • právníkům a podnikovým právníkům a

  • zástupcům státní správy.

Seminář bude pořádán v angličtině.

Seminář se bude konat 16. ledna 2024 (9.00 - 16.00) na Institutu ekonomických studií, Opletalova 26, Praha 1.

Přednášející

Kniest_Wolfgang.PNG

Wolfgang Kniest, Dipl.-Kfm., CVA

Wolfgang Kniest je výkonným ředitelem a spoluzakladatelem Evropské asociace certifikovaných odhadců a analytiků (EACVA), evropské pobočky GACVA. EACVA je největší asociace pro oceňování podniků v Evropě poskytující vzdělávání, certifikaci a podporu odborníků z praxe již více než 17 let. EACVA má více než 1 000 členů z více než 20 zemí.


Wolfgang má zkušenosti s analýzou a oceňováním kótovaných i nekótovaných, národních i mezinárodních společností napříč odvětvími. Jako nezávislý konzultant a certifikovaný oceňovací poradce má více než 20leté zkušenosti v oblasti analýzy a oceňování podniků. Také dlouhodobě vyučuje oceňování podniků na Univerzitě aplikovaných věd v Erfurtu a na Frankfurtské škole financí a managementu. Wolfgang vyučuje a připravuje rovněž semináře a webové semináře (např. aktuální novinky v oceňování, finanční modelování, oborové standardy pro oceňování podniků a pokročilá témata týkající se oceňování podniků) a je jedním z hlavních instruktorů na školeních Certified Valuation Analyst (CVA).

Wolfgang je členem Valuation Credentialing Board (VCB) při NACVA. Je hlavním redaktorem čtvrtletně vydávaných časopisů BewertungsPraktiker (v němčině, od roku 2005) a European Business Valuation Magazine EBVM (v angličtině, od roku 2022). Je spoluautorem knihy "Henselmann / Kniest: Business valuation: Practical cases with solution (nearly 200 exercises), nakladatelství NWB, 5. vydání 2015 (v němčině) a mnoha článků zabývajících se oceňovacími tématy.

Registrace

Registrační poplatek při včasné registraci do 10. listopadu 2023: 4 000 Kč bez DPH

Standardní registrační poplatek: 4 900 Kč bez DPH

Skupinový registrační poplatek při včasné registraci (platí pro skupinu až 6 účastníků přihlášených od jednoho zaměstnavatele): 12 000 Kč bez DPH

Standardní skupinový registrační poplatek (platí pro skupinu až 6 účastníků přihlášených od jednoho zaměstnavatele): 14 000 Kč bez DPH

Registrační poplatek zahrnuje vstup na seminář, drobné občerstvení a oběd.

Registrujte se prosím prostřednictvím formuláře níže. Registrace je závazná.

Registrační formulář

Fakturační údaje

Děkujeme za registraci. Thank you for the registration.

Kontakt

S případnými dotazy ohledně semináře nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba: Alena Sanders

E-mail: seminar@evalin.cz
Tel.: +420 606 096 006

bottom of page